VeluwePlant Groencollege

BBL hoveniersopleiding

Je werkt graag met je handen, houdt niet zo van de schoolbanken, maar wil wel een mbo-diploma halen tijdens je werk? Dan is de praktijkgerichte opleiding bij VeluwePlant Groencollege in Lunteren net iets voor jou.

BBL-opleiding Tuin & landschap

Binnen de BBL-opleiding Tuin & landschap kun je kiezen tussen niveau 2 en 3 hovenier. Je werkt vier dagen in de week bij een hovenier-, of groenvoorzieningsbedrijf en één dag in de week krijg je les. De lessen worden gegeven door Zone.college bij VeluwePlant in Lunteren. Zone.college is de nieuwe naam van AOC Oost en Groene Welle.

Medewerker hovenier niveau 2

Crebo: 25621 // Duur: 2 jaar

Iets voor jou?

Na de tweejarige opleiding tot medewerker hovenier kun je onder begeleiding het groen aanleggen en onderhouden. Dit kan zijn in tuinen van particulieren, maar ook in parken, bedrijfstuinen, stadsgroen, etc.

Je werkzaamheden kunnen bestaan uit het aanbrengen van verharding, beplanting en gazon en assisteren bij de aanleg van vijvers of waterpartijen. De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit het snoeien van beplanting, maaien van het gazon en het bemesten hiervan. Je voert de werkzaamheden uit volgens de instructies van je collega’s. Daarbij ben je verantwoordelijk voor je eigen werk en let je goed op de veiligheid.

Inhoud van de opleiding

Tijdens de opleiding wordt er aandacht besteed aan diverse onderwerpen, bijvoorbeeld; terrein klaar maken, grondverzet, rioleringssystemen/drainage, water(partijen), verhardingen, bouwkundige onderhoud groen. Er wordt ook aandacht besteed aan elementen, technische voorzieningen, aanleg en onderhoud groen. Er wordt ook aandacht besteed aan algemene vakken als Nederlands, rekenen en loopbaan/burgerschap.

Mbo-keuzedeel

In je opleiding zitten ook keuzedelen. Hiermee kun je zelf invulling geven aan je opleiding. Er zijn keuzedelen die gericht zijn op je beroep. Ze bieden de mogelijkheid om je meer te verdiepen in een stukje van je opleiding of laten je juist kennis maken met iets nieuws.

.

Duur

De opleiding duurt twee studiejaren. Per jaar 210 uur les (30 lesdagen van 7 uur) en 700 uur beroepspraktijkvorming (werken) bij een hovenier-, of groenvoorzieningsbedrijf. De zelfstudie is ongeveer vier uur per week.

Toelatingseisen

Voor de opleiding medewerker hovenier geldt dat je minimaal een vmbo-diploma of Entree/niveau 1 nodig hebt. Het advies van de school waar je je vooropleiding hebt gedaan, kan een rol spelen bij de toelating tot je nieuwe opleiding.

Na je aanmelding voor de opleiding bij Zone.college, word je uitgenodigd voor het maken van een AMN-Talentscan. De scan is geen toelatingstest. Op basis van jouw resultaten gaan we samen kijken of de opleiding die je graag wilt volgen ook echt bij jou past.

Start en inschrijving

Wil je volgend schooljaar deze opleiding gaan volgen? Dan raden we je aan om je vóór 1 april in te schrijven zonecollege.nl/mbo/aanmelden-mbo. De opleiding start, bij voldoende aanmeldingen, in september van het aankomende jaar.

Kosten

Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent en een BBLopleiding volgt, betaal je aan Zone.college het wettelijk door het ministerie vastgestelde cursusgeld van € 270,- (prijspeil voor schooljaar 2023-2024). Cursusgelden worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door het ministerie en kunnen hierdoor veranderen). Gedurende het schooljaar zijn er kosten van ongeveer € 250,- voor bijvoorbeeld boeken, digitale licenties, materialen en/of kleding. Ook brengen we € 560,- per schooljaar in rekening voor het maatwerkdeel.

Vakbekwaam hovenier niveau 3

Crebo: 25618 // Duur: 3 jaar

Iets voor jou?

Na de driejarige opleiding tot vakbekwaam hovenier kun je zelfstandig het groen aanleggen en onderhouden. Dit kan zijn in tuinen van particulieren, maar ook in parken, bedrijfstuinen, stadsgroen, etc.

Je werkzaamheden kunnen bestaan uit het aanbrengen van verharding, beplanting en gazon en aanleg van vijvers of waterpartijen. De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit het snoeien van beplanting, maaien van het gazon en het bemesten hiervan. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden begeleid je medewerkers/vrijwilligers/stagiaires. De coördinatie van de werkzaamheden op de uitvoeringslocatie is in jouw handen.

Inhoud opleiding

Tijdens de opleiding vakbekwaam hovenier leer je het groen aanleggen en onderhouden. In de opleiding wordt er veel aandacht besteed aan belangrijke onderwerpen, zoals veiligheid, flora- en faunakennis, fysiek verantwoord werken en leidinggeven. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan algemene vakken als Nederlands, rekenen, loopbaan/burgerschap en het mbo-keuzedeel.

Mbo-keuzedeel

Met keuzedelen kun je ook zelf invulling geven aan je opleiding. Er zijn keuzedelen die gericht zijn op je beroep. Ze bieden de mogelijkheid om je meer te verdiepen in een stukje van je opleiding of laten je juist kennis maken met iets nieuws.

Duur

De opleiding duurt drie studiejaren. Per jaar 210 uur les (30 lesdagen van 7 uur) en 700 uur beroepspraktijkvorming (werken) bij een hovenier-, of groenvoorzieningsbedrijf. De zelfstudie is ongeveer acht uur per week.

Toelatingseisen

Voor de opleiding vakbekwaam hovenier geldt dat je minimaal een diploma nodig hebt van de vmbo Theoretische-, Gemengde- of Kaderberoepsgerichte leerweg of een Havo-overgangsbewijs naar klas 4. Het advies van de school waar je je vooropleiding hebt gedaan, speelt ook een rol bij de toelating tot je nieuwe opleiding.

Na je aanmelding voor de opleiding bij Zone.college, word je uitgenodigd voor het maken van een AMN-Talentscan. De scan is geen toelatingstest. Op basis van jouw resultaten gaan we samen kijken of de opleiding die je graag wilt volgen ook echt bij jou past.

Start en inschrijving

Wil je volgend schooljaar deze opleiding gaan volgen? Dan raden we je aan om je vóór 1 april in te schrijven via zonecollege.nl/mbo/aanmelden-mbo/ De opleiding start, bij voldoende aanmeldingen, in september van het aankomende jaar.

Kosten

Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent en een BBL-opleiding volgt, betaal je het wettelijk door het ministerie vastgestelde cursusgeld van € 654,- per schooljaar (prijspeil voor schooljaar 2023-2024). Cursusgelden worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door het ministerie en kunnen hierdoor veranderenGedurende het schooljaar zijn er kosten van ongeveer €250,- voor bijvoorbeeld boeken, digitale licenties, materialen of kleding. Naast deze kosten wordt er per schooljaar voor het maatwerkdeel €560,- in rekening gebracht.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met Jarno Gudden, projectleider Tuin & landschap, telefoonnummer: 06 23 81 43 44, e-mail: jgudden@zone.college

Alles rustig nalezen?

Download de flyer ‘BBL-opleiding Hovenier VeluwePlant Groencollege’ hieronder.